Brachiaria subquadripara (Trin.) Hitchc.
Brachiaria
Poaceae

Home Page