Hawaiian Native Plant Genera - Malvaceae

Kokia

End
4
   
Ind
0
   
Anc
1
   
Source
?African
   
Mode
?DR

Each "thumbnail" image below is linked to a larger photograph.

kok_coo_habs.jpg (11023 bytes) kok_coo_mids.jpg (11322 bytes)
Kokia cookei, koki'o, hau hele 'ula, 1-3 - Waimea Arboretum, O'ahu, 4 - Lyon Arboretum, O'ahu, endemic Hawaiian genus.
kok_dry_fls.jpg (9536 bytes)
Kokia drynarioides, koki'o, hau hele 'ula, 1,2 - Kaupulehu, Forest Reserve, Hawai'i, 3 - Pu'u wa'a wa'a, Hawai'i, endemic Hawaiian genus.
kok_kau_habs.jpg (11092 bytes)
Kokia kauaiensis, koki'o, hau hele 'ula, 1 - Robinson Preserve, Kaua'i, 2 - Kaua'i, endemic Hawaiian genus.
Kokia cookei, K. drynarioides, and K. kauaiensis in one photo.

Hawaiian Plants Access Page
Home Page