Dryopteridaceae


Ctenitis latifrons, 'akolea, Hanaula, W Maui, endemic.
Dryopteris subbipinnata, Waikau, Haleakala, E Maui, endemic.
dry_wals.jpg (11657 bytes)
Dryopteris wallichiana, 'i'o nui, laukahi, Poli Poli, E. Maui, indigenous.
pol_hal_habs.jpg (12850 bytes) pol_hal_lfs.jpg (11985 bytes)
Polystichum haleakalense, ka'upu, Waikau, Haleakala, Maui, endemic.

Non-Flowering Plant Family Access Page
Home Page