Blechnaceae


sad_cya_gails.jpg (12652 bytes) sad_cya_hab2s.jpg (12494 bytes)
sad_cya_pals.jpg (12633 bytes) sad_cya_pal_lfs.jpg (11512 bytes)
Sadleria cyatheoides, 'ama'u, pu'a'a, 'ehu'ehu, 1 - Kahuku, Ka'u, Hawai'i, 2 - Halemau'u Trail, Maui, 3 - Powerline Rd., Hawai'i, 4 - Thurston Lava Tube, Hawai'i, endemic genus.
sad_pal_habs.jpg (11927 bytes) sad_cya_pals.jpg (12633 bytes) sad_pal_lfs.jpg (11739 bytes)
sad_pal_new_lfs.jpg (12229 bytes) sad_cya_pal_lfs.jpg (11512 bytes)
Sadleria pallida, 'ama'u, 'ama'u i'i, pu'a'a 'ehu'ehu, 1 - Thurston Lava Tube, Hawai'i, 2 - Powerline Rd., Hawai'i, 3 - Alaka'i Trail, Kaua'i, 4 - Ka'ala, O'ahu, 5 - Thurston Lava Tube, Hawai'i, endemic genus.
sad_sou_habs.jpg (12508 bytes) sad_sou_lfs.jpg (12519 bytes)
sad_sou_mids.jpg (12595 bytes) sad_sou_sors.jpg (10712 bytes)
Sadleria souleyetiana, 'ama'u, pu'a'a 'ehu'ehu, 1-4, above Pahala, Hawai'i, endemic genus.
sad_squs.jpg (8991 bytes) Sadleria squarrosa, 'apu'u, 'ama'u, pu'a'a 'ehu'ehu, Castle Trail, O'ahu, endemic genus.

Non-Flowering Plant Family Access Page
Home Page