Fishes of Nationa Park of American Samoa

Hawaiian Animal Names - Click animal name for more information

A
L
P
'a'awalehopapa'i ako'ako'a
'aha'ahaleho ahipapa'i kua loa
 leho koleapi'oe'oe
'aha huluhululeho kupapipi
'alakumaleho'opulepipipi
'alamihilimu-make-o-Hanapohaku puna
E
lolipoki poki
'elekumaloli ka'epu'leho
H
loli okuhi kuhipupa mamaiki
ha'ue'ue
M
pupu'ala
ha'uke'uke kaupilimaka'ahapupu leholeho
hauke'uke 'ula'ulamaka'awapupu leholeho'oni'oni'o
ha'upumakaloapupu loloa
hawa'e maolimuhe'epupu mo'o
hawa'e po'o hina
N
pupu nuku loa
he'e maulinahawele
U
he'e puloanahaweleula
hu'akinaunau'unae
I
O
unauna
'ina'okoleunauna
'ina kea'okupe
W
K
'opihiwana
kauna'ea'opihi 'alinalinawana halula
kauna'oa'opihi ko'elewana hawa'e maoli
kio'opihi makaiauli 
kohe lelewa  
koko  
kualakai  
kuapa'a  
kukuau  
kumimi pua  
ku'upe'a  

     Pacific Islands Coral Reef Program
     Kalaupapa National Historical Park Home Page
     National Park Service Home Page