Sphacelaria   rigidula   propagule  (Tseng 1983)

Tseng Sphacelaria rigidula propagule 300.jpg (16431 bytes)